Men1 to złodziej. Ukradł mi 2 pety

Oficjalny dział dla Polskich graczy. Rozmawiaj w swoim ojczystym języku!

Moderator: Game Administrators

Post Reply
LORD2
Posts: 2
Joined: Thu Sep 28, 2017 5:13 pm

Men1 to złodziej. Ukradł mi 2 pety

Post by LORD2 » Tue May 15, 2018 7:06 pm

Chciał ode mnie 2 pety za łuk 2k+2. Gdy dałem mu pety powiedział że łuk ma na magistr(postać) i że zaraz pod bankiem zaloguje. Oczywiście nie zalogował później przepraszał i że za twie godziny mi go da, po kilku dniach to samo. Nie chciał mi dać ani łuku ani oddać poetów. Ja wiem ze juz ich nie odzyskam ale PRZESTRZEGAM WSZYSTKICH PRZED JAKIMKOLWIEK HANDLEM Z Men1 lv547.

Edit: (Akkilles) Translated with Google translator

LORD2

Men1 is a thief. He stole 2 pets from me

Unread post Tue May 15, 2018 7:06 pm

He wanted 2 pets for 2k + 2 bow. When I gave him the pets he said that the bow has a magistr (character) and that he will log in right under the bank. Of course, he did not log in later, he apologized and that he would give it to me in a few hours, after a few days. He did not give me a bow or give away poets. I know that I will not be able to get them back, but I LIKE ALL THROUGH ANY TRADE WITH Men1 lv547.
Post Reply