Page 1 of 1

Nękanie przez graczy

Posted: Mon Jan 30, 2023 2:08 am
by hetman ogr
Gracz o nicku sr kauan ma wiele kont którymi atakuje graczy gdy expią, nie da grać ciągle atakując